Medieval Slavic menologies

Search for a saint, saint set, or event by name

Dormition of Methodius, Bishop of Moravia (4 items)

  • Click on manuscript in first column to see entry in context.
  • Hover over second column to see full name of saint, saint set, or event.
April 6 (4 items)
882 event [E] [S] стго ѡца методиꙗ. брата кирила филафилософа. [sic, for философа] архиѥппа моравска. почи же в лѣ· ͵. и т꙯. и .п꙯. [on the text, see Xristova-Šomova 2012, addendum to p. 620]
As event [E] па оусьпениѣ [S] прна оца наго· меѳодіа· архпа бꙑшиѧѩ моравъи· бра прго курила философа 
B event [E] оуспение [S] методиа архиѥпкпа·
Oh event [E] почи [S] блажен(ъӥ) ѡц꙯ъ нашъ меѳодие [morphology: Masc. Nom. Sg. in -ie] архппъ моравескъ· оучителъ словѣньскоу ѫꙁ(ъӥ)коу· иже прѣложи въскресъна ставлъ ѱати ѿ гречъска· въ словѣнескъ ѫꙁ(ъӥ)къ·